Dyplom

 Polska–Amerykańska Szkoła Biznesu, 

Program Executive Master of Business Administration (MBA)


 

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy:

  • pierwszy – dyplom Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA) wydawany przez Politechnikę Krakowską sygnowany przez Rektora

  

  • drugi – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA) wydawany przez Politechnikę Krakowską wraz z wykazem realizowanych modułów tematycznych i ich liczbą godzin (zgodnie z wymogami MNiSW)

 

Praca dyplomowa - pobierz wzór (strony tytułowe 2016/17)

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS